شرکت مهندسی پارسا آسانبر

  • نماینده انحصاری کمپانی De Jong هلند و Great Elevator چین

  • ارائه کننده بهترین آسانسورهای کششی و هیدرولیکی، آسانسورهای صنعتی، پله برقی

  • دارای پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنايع و معادن ايران

  • عضو رسمی و فعال سنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايران

  • عضو انجمن مهندسين برق و مکانيک کانادا و آلمان

  • برخوردار از تيم‌های مهندسی با تجربه در بخش‌های طراحی، نصب و راه‌اندازی و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی

  • ارائه خدمات فنی و مهندسی پس از فروش مؤثر (پشتيبانی و تأمين قطعات، نگهداری، راهبری)

  • تحویل پروژه بر اساس زمان‌بندی (C.P.M) توافق شده با کارفرما بدون تأخیر

Copyright 2009 by Parsa Asanbar Parand Co.
Designed by: hadjzaman [at] gmail [dot] com
Valid HTML 4.01 Transitional